Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2007. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

29

2 710

5,5

1 310

Uppsala

36

2 990

3,7

1 290

Södermanlands

34

2 870

4,2

970

Östergötlands

131

3 450

1,2

8 540

Jönköpings

9

..

..

140

Kronobergs

4

..

..

50

Kalmar

63

3 230

2,5

2 500

Gotlands

74

2 710

2,0

2 500

Blekinge

19

..

..

390

Skåne

319

3 020

1,3

20 760

Hallands

52

3 040

2,6

1 660

Västra Götalands

161

3 160

1,6

7 450

Värmlands

6

..

..

160

Örebro

15

..

..

460

Västmanlands

12

..

..

160

Dalarnas

1

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

281

3 120

1,1

16 920

Götalands mellanbygder

218

2 860

2,0

9 920

Götalands norra slättbygder

261

3 320

1,0

14 160

Svealands slättbygder

130

2 860

2,1

4 250

Götalands skogsbygder

59

2 910

5,3

2 140

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

..

930

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

966

3 090

0,7

48 330

2006

878

3 250

0,6

45 190

2005

780

3 270

0,8

33 300

2004

783

3 490

0,7

36 250

2003

543

2 880

0,8

22 590


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.