Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2007. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

48

1 760

2,6

2 090

Uppsala

109

2 060

2,1

5 920

Södermanlands

84

1 920

1,6

4 120

Östergötlands

80

1 930

2,5

3 720

Jönköpings

3

..

..

50

Kronobergs

2

..

..

20

Kalmar

7

..

..

240

Gotlands

32

1 890

3,3

870

Blekinge

7

..

..

120

Skåne

44

1 890

3,0

2 190

Hallands

21

1 450

7,0

700

Västra Götalands

108

1 790

2,6

5 570

Värmlands

20

1 950

2,5

540

Örebro

63

2 070

2,2

3 130

Västmanlands

89

1 930

1,7

3 220

Dalarnas

5

..

..

80

Gävleborgs

1

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

1 750

3,9

1 700

Götalands mellanbygder

46

1 840

3,1

1 670

Götalands norra slättbygder

155

1 860

2,2

7 690

Svealands slättbygder

403

1 980

1,0

18 410

Götalands skogsbygder

52

1 830

2,8

2 000

Mellersta Sveriges skogsb

27

1 860

3,9

1 150

Nedre Norrland

-

-

-

10

Övre Norrland

-

-

-

20

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

723

1 920

0,8

32 640

2006

752

1 720

0,9

34 540

2005

909

1 890

1,0

37 770

2004

800

2 260

0,6

36 200

2003

716

1 920

0,8

26 260


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.