Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14a. Höstrybs. Skörd 2007. Ekologisk odling

14a. Winter turnip rape. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

10

5,3

..

..

..

Uppsala

5

..

..

50

16,7

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

20

8,7

..

..

..

Östergötlands

1

..

..

10

59,5

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

0

-

..

..

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

20

40,3

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

20

55,0

..

..

..

Värmlands

4

..

..

60

99,1

..

..

..

Örebro

-

-

-

10

43,7

..

..

-

Västmanlands

3

..

..

50

45,3

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

2

..

..

10

85,9

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

10

26,4

..

..

..

Svealands slättbygder

15

..

..

210

21,0

..

..

..

Götalands skogsbygder

2

..

..

40

87,3

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

0

..

..

..

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

20

1 530

1,2

280

24,9

400

1,3

82

2006

26

930

12,0

300

26,8

300

12,0

51

2005

20

1 420

4,6

330

22,6

500

4,6

73

2004

12

..

..

170

14,1

..

..

..

2003

6

..

..

80

9,8

..

..

..


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet företag i skördeberäkningarna understiger 20, eller då uppgiften är för osäker, utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.