Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15a. Vårrybs. Skörd 2007. Ekologisk odling

15a. Spring turnip rape. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

40

30,1

..

..

..

Uppsala

-

-

-

10

1,8

..

..

-

Södermanlands

2

..

..

40

15,3

..

..

..

Östergötlands

4

..

..

190

55,4

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

-

-

-

-

-

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

5

..

..

170

25,8

..

..

..

Värmlands

6

..

..

110

26,5

..

..

..

Örebro

1

..

..

10

3,8

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

0

1,5

..

..

-

Dalarnas

4

..

..

30

8,2

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

50

22,7

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

12,5

..

..

-

Norrbottens

2

..

..

10

20,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands norra slättbygder

6

..

..

340

43,5

..

..

..

Svealands slättbygder

9

..

..

190

16,2

..

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

30

16,5

..

..

 

Mellersta Sveriges skogsb

9

..

..

70

8,8

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

30

32,4

..

..

..

Övre Norrland

2

..

..

10

18,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

29

510

9,1

660

19,9

300

9,1

33

2006

41

300

8,8

940

15,2

300

8,8

22

2005

49

540

9,0

1 480

20,9

800

9,0

37

2004

42

660

2,3

1 170

14,0

800

2,3

37

2003

18

..

..

620

8,0

..

..

..


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.