Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2007. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

190

24,5

..

..

..

Uppsala

39

3 140

1,1

930

18,8

2 900

1,1

65

Södermanlands

21

2 640

0,1

480

21,0

1 300

0,1

57

Östergötlands

33

3 500

0,9

760

35,1

2 700

0,9

72

Jönköpings

1

..

..

0

4,0

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

40

14,6

..

..

..

Kalmar

5

..

..

80

8,4

..

..

..

Gotlands

10

..

..

80

4,5

..

..

..

Blekinge

-

-

-

0

0,3

..

..

-

Skåne

32

3 260

1,3

560

8,6

1 800

1,8

57

Hallands

20

3 380

4,4

260

11,8

900

4,4

70

Västra Götalands

43

2 820

2,8

2 360

47,6

6 600

2,8

68

Värmlands

11

..

..

200

49,4

..

..

..

Örebro

17

..

..

280

6,7

..

..

..

Västmanlands

49

2 900

1,2

850

21,8

2 400

1,3

64

Dalarnas

21

2 670

2,1

380

43,7

1 000

2,1

..

Gävleborgs

9

..

..

130

26,1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

6,4

..

..

-

Jämtlands

3

..

..

10

85,1

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29

3 350

2,0

420

6,8

1 400

2,0

58

Götalands mellanbygder

26

2 740

3,6

380

7,6

1 000

4,2

61

Götalands norra slättbygder

61

2 950

2,3

2 690

47,7

7 900

2,3

65

Svealands slättbygder

143

2 880

0,7

2 720

17,6

7 800

0,7

59

Götalands skogsbygder

29

3 090

3,7

540

20,9

1 700

3,8

80

Mellersta Sveriges skogsb

36

2 940

2,2

740

34,3

2 200

2,2

66

Nedre Norrland

9

..

..

90

17,6

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

333

2 940

0,9

7 550

20,1

22 200

1,0

60

2006

314

2 420

1,3

7 130

16,7

17 200

1,5

56

2005

342

2 720

1,5

10 350

17,5

28 100

1,5

53

2004

364

3 040

1,0

9 930

18,6

30 200

1,0

59

2003

254

2 940

1,3

8 560

18,2

25 200

1,5

56


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.