Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Oljelin. Skörd 2007. Konventionell odling

16b. Oil flax. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

130

Uppsala

14

..

..

470

Södermanlands

11

..

..

360

Östergötlands

38

2 070

2,7

1 520

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

0

Gotlands

1

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

260

Hallands

3

..

..

20

Västra Götalands

12

..

..

720

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

5

..

..

120

Västmanlands

5

..

..

130

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

180

Götalands mellanbygder

3

..

..

130

Götalands norra slättbygder

47

1 870

3,7

2 060

Svealands slättbygder

40

1 360

5,6

1 160

Götalands skogsbygder

1

..

..

30

Mellersta Sveriges skogsb

4

..

..

220

Nedre Norrland

-

-

-

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

103

1 680

3,0

3 790

2006

179

1 430

2,0

8 220

2005

232

1 660

1,6

9 060

2004

138

2 080

1,6

5 300

2003

93

2 040

2,4

3 240


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.