Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Matpotatis. Skörd 2007. Ekologisk odling

17a. Table potatoes. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

10

9,2

..

..

..

Uppsala

6

..

..

20

9,2

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

0

4,3

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

50

1,8

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

4,8

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

0

5,7

..

..

..

Kalmar

8

..

..

20

4,8

..

..

..

Gotlands

15

..

..

140

15,9

..

..

..

Blekinge

3

..

..

20

18,6

..

..

..

Skåne

11

..

..

70

1,4

..

..

..

Hallands

5

..

..

20

0,9

..

..

..

Västra Götalands

29

10 200

5,4

110

3,5

1 100

5,4

52

Värmlands

5

..

..

30

6,7

..

..

..

Örebro

6

..

..

20

1,1

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

0

3,6

..

..

..

Dalarnas

14

..

..

100

11,9

..

..

..

Gävleborgs

13

..

..

80

29,6

..

..

..

Västernorrlands

14

..

..

30

25,1

..

..

..

Jämtlands

10

..

..

30

20,4

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

10

4,8

..

..

..

Norrbottens

7

..

..

20

5,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

60

1,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

27

19 100

1,6

180

4,4

3 500

1,6

53

Götalands norra slättbygder

15

..

..

110

2,2

..

..

..

Svealands slättbygder

18

..

..

50

3,0

..

..

..

Götalands skogsbygder

28

8 810

9,1

80

6,9

700

9,1

51

Mellersta Sveriges skogsb

21

14 440

5,1

120

11,5

1 700

5,1

..

Nedre Norrland

39

11 090

4,7

160

19,5

1 800

4,7

56

Övre Norrland

12

..

..

40

5,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

170

13 280

1,3

790

4,3

10 500

1,3

50

2006

166

13 300

2,0

870

4,3

11 500

2,0

50

2005

162

11 200

2,7

960

4,4

10 800

2,7

39

2004

177

13 040

1,6

970

4,2

12 600

1,6

46

2003

206

10 280

1,7

1 020

4,7

10 500

1,7

39


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion.