Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17b. Matpotatis. Skörd 2007. Konventionell odling

17b. Table potatoes. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

100

Uppsala

11

..

..

280

Södermanlands

4

..

..

80

Östergötlands

77

29 360

1,6

1 740

Jönköpings

13

..

..

270

Kronobergs

12

..

..

130

Kalmar

28

31 790

4,1

450

Gotlands

32

32 900

1,8

730

Blekinge

10

..

..

120

Skåne

274

27 240

1,5

6 520

Hallands

94

27 610

2,3

2 430

Västra Götalands

103

28 860

1,5

3 110

Värmlands

32

25 580

2,2

520

Örebro

34

29 570

1,8

660

Västmanlands

7

..

..

50

Dalarnas

41

26 980

2,0

780

Gävleborgs

26

20 440

8,6

230

Västernorrlands

20

11 950

12,4

180

Jämtlands

11

..

..

160

Västerbottens

34

18 350

2,7

380

Norrbottens

33

17 510

2,3

610

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

232

28 480

1,7

5 890

Götalands mellanbygder

186

26 610

1,5

4 010

Götalands norra slättbygder

152

29 890

1,0

4 200

Svealands slättbygder

71

28 040

1,2

1 350

Götalands skogsbygder

65

23 930

4,1

1 260

Mellersta Sveriges skogsb

53

23 920

2,4

900

Nedre Norrland

73

21 380

4,1

930

Övre Norrland

68

17 810

1,7

1 010

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

900

26 980

0,7

19 540

2006

948

26 780

0,8

19 350

2005

1 059

28 880

0,8

21 120

2004

1 048

28 320

0,8

22 040

2003

1 038

26 240

0,8

20 900


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.