Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18a. Slåttervall. Första skörd 2007. Ekologisk odling

18a. Temporary grasses. First cut in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

..

..

..

..

Uppsala

19

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

18

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

31

3 080

8,8

15 820

6,5

48 700

11,0

Jönköpings

20

2 360

9,7

14 040

4,1

33 100

10,5

Kronobergs

5

..

..

..

..

..

..

Kalmar

17

..

..

..

..

..

..

Gotlands

28

3 040

13,2

7 290

4,1

22 200

13,8

Blekinge

3

..

..

..

..

..

..

Skåne

24

3 040

11,5

8 070

13,5

24 600

17,7

Hallands

21

3 080

13,2

4 420

6,2

13 600

14,6

Västra Götalands

72

3 020

5,5

42 750

3,2

129 000

6,4

Värmlands

33

3 330

8,8

19 550

4,9

65 000

10,1

Örebro

15

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

17

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

14

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

17

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

16

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

17

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

6

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

52

3 050

8,5

14 560

7,6

44 400

11,4

Götalands norra slättbygder

49

3 370

6,0

25 140

4,8

84 700

7,6

Svealands slättbygder

74

2 600

5,5

42 210

4,8

109 600

7,3

Götalands skogsbygder

92

2 630

5,2

60 490

2,7

159 000

5,9

Mellersta Sveriges skogsb

51

3 280

5,9

29 440

3,3

96 500

6,8

Nedre Norrland

51

2 320

6,6

33 780

3,4

78 300

7,4

Övre Norrland

25

2 500

10,9

13 840

4,6

34 800

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

412

2 760

2,5

222 820

1,6

613 800

2,9

2006

409

2 530

2,4

269 640

1,8

666 100

3,0

2005

405

2 780

2,5

259 130

1,9

719 600

3,1

2004

413

2 720

2,7

220 900

2,1

601 500

3,4

2003

405

2 860

2,1

220 230

1,3

629 400

2,4


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.