Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Slåttervall. Första skörd 2007. Konventionell odling

18b. Temporary grasses. First cut in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

..

Uppsala

22

3 410

8,4

28 000

Södermanlands

26

3 840

12,3

18 880

Östergötlands

29

3 740

6,6

34 380

Jönköpings

42

3 900

6,0

42 670

Kronobergs

20

3 230

7,3

25 120

Kalmar

34

3 660

7,4

52 200

Gotlands

19

..

..

..

Blekinge

13

..

..

..

Skåne

61

3 800

6,2

65 550

Hallands

29

3 600

3,8

27 180

Västra Götalands

55

3 570

5,4

81 900

Värmlands

32

3 110

6,2

27 520

Örebro

13

..

..

..

Västmanlands

11

..

..

..

Dalarnas

15

..

..

..

Gävleborgs

19

..

..

..

Västernorrlands

13

..

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

Västerbottens

27

2 360

7,4

30 180

Norrbottens

13

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

36

4 120

6,2

30 250

Götalands mellanbygder

69

3 830

5,1

84 150

Götalands norra slättbygder

42

3 260

6,9

52 010

Svealands slättbygder

93

3 620

4,9

91 000

Götalands skogsbygder

149

3 670

3,2

185 420

Mellersta Sveriges skogsb

43

3 360

7,7

53 550

Nedre Norrland

44

2 790

6,2

55 470

Övre Norrland

43

2 480

6,6

50 870

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

519

3 450

2,0

602 860

2006

499

3 190

2,0

533 040

2005

457

3 720

1,9

515 380

2004

533

3 520

1,9

518 620

2003

545

3 560

1,8

539 180


Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall och ej utnyttjad vall.