Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2007. Ekologisk odling

19a. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2007. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Ekol/konv hektarskörd, procent

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

1 780

24,2

28 100

25,0

4 860

78

76 800

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

..

Gotlands

2 410

12,6

17 600

13,3

5 460

..

39 800

Blekinge

..

..

..

..

..

..

..

Skåne

1 370

13,7

11 100

19,2

4 420

73

35 700

Hallands

..

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 210

13,7

51 800

14,1

4 230

73

180 800

Värmlands

..

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1 920

13,4

28 000

15,4

4 970

82

72 400

Götalands norra slättbygder

2 180

13,5

54 900

14,3

5 550

90

139 500

Svealands slättbygder

760

12,0

32 200

13,0

3 360

64

141 800

Götalands skogsbygder

910

12,3

55 100

12,6

3 540

61

214 100

Mellersta Sveriges skogsb

830

25,1

24 500

25,3

4 110

88

121 000

Nedre Norrland

400

19,6

13 300

19,9

2 710

72

91 600

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2007

1 000

6,5

222 600

6,7

3 750

70

836 400

2006

1 120

6,7

302 300

7,0

3 650

74

968 300

2005

960

8,2

248 600

8,4

3 740

67

968 200

2004

920

6,8

202 800

7,1

3 640

66

804 300

2003

1 530

4,6

336 500

4,8

4 390

80

965 900


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.