Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2007. Konventionell odling

19b. Temporary grasses. Regrowth and total yield per hectare in 2007. Non-organic farming

 

Område

Återväxt,
hektar-

skörd,

kg/ha 1, 2)

Medel-

fel,

procent

Inbärgad vallskörd,

kg/ha 1, 2)

Län

 

 

 

Stockholms

..

..

..

Uppsala

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

Östergötlands

2 490

12,6

6 220

Jönköpings

1 910

11,7

5 810

Kronobergs

..

..

..

Kalmar

2 630

11,4

6 280

Gotlands

..

..

..

Blekinge

..

..

..

Skåne

2 260

16,5

6 050

Hallands

3 360

12,5

6 960

Västra Götalands

2 240

15,0

5 810

Värmlands

..

..

..

Örebro

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

Västerbottens

1 630

14,7

3 980

Norrbottens

..

..

..

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 220

11,2

7 350

Götalands mellanbygder

2 250

9,7

3 080

Götalands norra slättbygder

2 920

14,6

3 190

Svealands slättbygder

1 660

14,6

5 280

Götalands skogsbygder

2 130

7,8

5 800

Mellersta Sveriges skogsb

1 290

19,2

4 660

Nedre Norrland

990

16,9

3 780

Övre Norrland

1 240

14,1

3 720

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2007

1 930

4,6

5 390

2006

1 770

5,0

4 960

2005

1 820

4,5

5 540

2004

1 970

4,0

5 490

2003

1 930

3,7

5 500


Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.