Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2007, procent

20. Temporary grasses and grazings. Organic farming. Distribution of acreage in 2007, per cent

 

Område

Antal undersökta företag

Andel slåttervall av total vallareal, procent

Andel betesvall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttj. vall av total vallareal, procent

Areal slåtter- och betesvall, hektar

Andel av total grödareal, procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

..

9 420

28,6

Uppsala

20

74,7

25,3

0,0

11 860

26,4

Södermanlands

20

85,8

13,2

1,0

14 620

34,9

Östergötlands

40

74,0

23,7

2,4

21 390

31,9

Jönköpings

23

89,3

9,6

1,1

15 720

24,1

Kronobergs

6

..

..

..

7 660

20,7

Kalmar

21

89,2

10,8

0,0

10 300

15,1

Gotlands

30

87,3

11,3

1,3

8 350

21,3

Blekinge

3

..

..

..

2 380

15,7

Skåne

31

61,5

38,2

0,3

13 130

13,0

Hallands

25

63,7

35,7

0,6

6 940

15,5

Västra Götalands

87

75,9

23,4

0,7

56 340

32,6

Värmlands

35

77,5

22,5

0,0

25 230

41,0

Örebro

17

..

..

..

8 960

26,9

Västmanlands

11

..

..

..

6 380

27,0

Dalarnas

19

..

..

..

11 880

34,9

Gävleborgs

16

..

..

..

13 920

31,4

Västernorrlands

19

..

..

..

13 980

34,0

Jämtlands

18

..

..

..

13 850

38,4

Västerbottens

18

..

..

..

8 520

16,9

Norrbottens

6

..

..

..

5 530

20,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25

63,5

35,5

1,0

4 610

9,5

Götalands mellanbygder

58

75,3

24,1

0,6

19 340

15,8

Götalands norra slättbygder

60

73,0

26,8

0,2

34 440

33,0

Svealands slättbygder

81

74,0

23,2

2,8

57 040

31,2

Götalands skogsbygder

112

79,9

18,5

1,5

75 670

24,3

Mellersta Sveriges skogsb

56

78,7

21,1

0,2

37 400

34,2

Nedre Norrland

57

81,3

17,4

1,3

41 580

35,2

Övre Norrland

26

85,1

12,8

2,2

16 270

19,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2007

475

77,8

20,8

1,4

286 340

26,5

2006

472

75,0

23,7

1,3

359 730

34,1

2005

470

74,5

22,9

2,6

347 700

33,8

2004

478

76,3

22,0

1,7

289 490

31,0

2003

449

79,2

19,8

0,9

278 070

29,8


 

1) Andel ekologisk areal (med miljöstöd för ekologiska produktionsformer) av total slåtter- och betesvallsareal.