Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2007. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

580

Uppsala

60

4 800

1,6

4 020

Södermanlands

36

4 610

3,7

1 790

Östergötlands

29

4 890

7,9

1 410

Jönköpings

4

..

..

100

Kronobergs

12

..

..

220

Kalmar

20

3 570

14,2

880

Gotlands

42

4 190

4,1

1 570

Blekinge

13

..

..

800

Skåne

90

5 770

2,9

5 950

Hallands

40

4 840

3,0

1 940

Västra Götalands

37

4 120

5,6

2 600

Värmlands

3

..

..

210

Örebro

48

5 570

2,5

3 980

Västmanlands

60

4 530

2,0

3 030

Dalarnas

10

..

..

490

Gävleborgs

15

..

..

380

Västernorrlands

-

-

-

30

Jämtlands

-

-

-

0

Västerbottens

-

-

-

10

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

104

5 750

1,7

5 720

Götalands mellanbygder

83

4 510

3,9

4 590

Götalands norra slättbygder

52

4 530

5,1

2 960

Svealands slättbygder

215

4 900

1,3

12 770

Götalands skogsbygder

46

3 860

10,2

2 050

Mellersta Sveriges skogsb

21

4 470

7,3

1 450

Nedre Norrland

11

..

..

410

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

532

4 860

1,4

29 990

2006

628

4 300

0,9

35 780

2005

1 020

5 090

0,8

48 570

2004

779

5 150

0,7

43 410

2003

736

5 290

0,6

38 920


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.