Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2007

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22. Cereals. Area harvested as green fodder in 2007

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,1

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

10

2,1

 

..

..

Östergötlands

10

0,4

 

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

 

-

-

Skåne

10

5,0

 

40

6,4

 

..

..

Hallands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

0

0,2

 

..

..

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

10

1,2

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

5,4

 

20

4,1

 

..

..

Götalands mellanbygder

10

1,0

 

50

11,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

10

0,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

20

0,8

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

0

0,6

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

2,9

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

40

0,3

 

200

2,6

 

60

3,0

2006

100

0,8

 

160

2,3

 

60

2,0

2005

120

0,9

 

160

1,6

 

60

2,3

2004

30

0,2

 

60

0,6

 

30

0,8

2003

80

0,6

 

100

1,1

 

40

1,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2007

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2007

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

 

40

13,4

 

10

0,8

Uppsala

-

-

 

0

0,0

 

20

1,1

Södermanlands

-

-

 

0

0,0

 

130

8,1

Östergötlands

-

-

 

10

2,2

 

130

9,0

Jönköpings

-

-

 

100

12,4

 

100

10,5

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

270

38,9

 

..

..

Gotlands

..

..

 

140

15,2

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

-

-

 

60

5,7

 

40

5,4

Hallands

-

-

 

..

..

 

70

13,4

Västra Götalands

..

..

 

320

15,6

 

550

5,1

Värmlands

-

-

 

70

7,5

 

130

4,1

Örebro

-

-

 

..

..

 

90

10,0

Västmanlands

-

-

 

..

..

 

10

0,5

Dalarnas

-

-

 

0

0,4

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

140

8,8

 

80

8,2

Västernorrlands

-

-

 

30

3,7

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

130

13,3

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

50

5,7

 

..

..

Norrbottens

-

-

 

70

11,3

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

 

30

5,3

 

10

3,4

Götalands mellanbygder

..

..

 

260

15,3

 

80

9,6

Götalands norra slättbygder

-

-

 

130

8,3

 

390

4,8

Svealands slättbygder

-

-

 

100

3,6

 

210

2,2

Götalands skogsbygder

..

..

 

450

17,3

 

550

10,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

 

80

4,9

 

320

9,4

Nedre Norrland

-

-

 

310

9,2

 

70

6,4

Övre Norrland

-

-

 

120

8,1

 

130

26,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

..

..

 

1 500

9,5

 

1 710

5,9

2006

..

..

 

1 390

8,4

 

2 570

8,2

2005

..

..

 

2 060

9,5

 

3 060

9,1

2004

..

..

 

540

2,4

 

920

2,6

2003

..

..

 

910

4,3

 

3 060

9,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2007

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

22 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2007

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

460

33,5

 

-

-

Södermanlands

10

4,0

 

190

43,8

 

..

..

Östergötlands

20

1,9

 

550

53,2

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

750

68,3

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

330

70,9

 

..

..

Kalmar

..

..

 

450

68,0

 

..

..

Gotlands

..

..

 

210

44,5

 

..

..

Blekinge

-

-

 

..

..

 

..

..

Skåne

30

14,9

 

570

52,0

 

..

..

Hallands

..

..

 

270

69,1

 

..

..

Västra Götalands

40

2,9

 

1 840

33,5

 

..

..

Värmlands

..

..

 

1 060

72,9

 

-

-

Örebro

..

..

 

210

53,2

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

80

23,9

 

-

-

Dalarnas

..

..

 

300

73,5

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

790

85,0

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

840

98,6

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

770

91,3

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

520

87,7

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

600

47,3

 

..

..

Götalands norra slättbygder

60

3,3

 

1 130

29,0

 

..

..

Svealands slättbygder

10

1,3

 

1 440

41,5

 

..

..

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

2 680

57,1

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

1 160

59,8

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

2 400

94,4

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

880

86,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

110

2,6

 

10 590

55,3

 

400

97,6

2006

470

10,0

 

11 700

64,1

 

.. 2

.. 2

2005

170

3,9

 

11 660

61,6

 

.. 2

.. 2

2004

40

0,8

 

6 930

37,1

 

.. 2

.. 2

2003

100

2,3

 

10 780

60,5

 

.. 2

.. 2


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.