Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2007

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

23. Total cereals, peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2007

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Spannmål totalt 2)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

160

6,1

 

..

..

 

..

..

Uppsala

480

6,3

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

360

7,5

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

760

11,2

 

10

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

950

29,7

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

400

39,4

 

-

-

 

-

-

Kalmar

900

39,4

 

..

..

 

-

-

Gotlands

490

19,5

 

..

..

 

..

..

Blekinge

40

15,2

 

..

..

 

-

-

Skåne

890

21,0

 

..

..

 

..

..

Hallands

350

17,0

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

2 810

10,6

 

20

0,0

 

0

0,0

Värmlands

1 260

20,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

340

16,2

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

160

2,7

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

310

11,0

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

1 010

27,7

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

910

48,0

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

910

48,1

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

600

33,8

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

490

41,0

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

310

11,7

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

1 300

22,9

 

10

6,4

 

..

..

Götalands norra slättbygder

1 750

7,4

 

20

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

1 800

7,0

 

0

8,1

 

10

1,9

Götalands skogsbygder

3 740

25,2

 

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 620

19,1

 

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

2 780

39,3

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

1 210

39,1

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

14 630

16,0

 

10

20,4

 

20

0,6

2006

16 450

17,5

 

180

4,3

 

40

1,0

2005

17 300

16,5

 

100

1,8

 

160

3,6

2004

8 550

8,0

 

300

4,8

 

30

0,8

2003

15 100

14,7

 

510

8,1

 

.. 3

.. 3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) Från år 2007 inklusive majs.

3) 2004 är första året som åkerbönor ingår i skördestatistiken.