Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

25. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2007. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

64

60

4

0

Uppsala

160

155

4

1

Södermanlands

109

108

0

1

Östergötlands

181

174

6

1

Jönköpings

72

66

2

4

Kronobergs

44

44

0

0

Kalmar

64

61

1

2

Gotlands

70

70

0

0

Blekinge

21

21

0

0

Skåne

118

114

4

0

Hallands

57

55

0

2

Västra Götalands

219

207

5

7

Värmlands

119

112

4

3

Örebro

62

61

0

1

Västmanlands

137

137

0

0

Dalarnas

67

64

2

1

Gävleborgs

83

80

2

1

Västernorrlands

62

62

0

0

Jämtlands

58

57

1

0

Västerbottens

55

53

1

1

Norrbottens

47

45

0

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

78

75

1

2

Götalands mellanbygder

170

166

2

2

Götalands norra slättbygder

277

264

7

6

Svealands slättbygder

580

567

10

3

Götalands skogsbygder

290

277

7

6

Mellersta Sveriges skogsbygder

177

167

6

4

Nedre Norrland

194

191

2

1

Övre Norrland

103

99

1

3

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

1 869

1 806

36

27

2006

1 808

1 735

46

28

2005

1 603

1 539

31

33

2004

1 601

1 518

39

44

2003

1 303

1 231

30

42


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.