Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Matpotatis 2007. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

26. Table potatoes in 2007. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

6

6

0

Uppsala

6

6

0

Södermanlands

2

2

0

Östergötlands

6

6

0

Jönköpings

4

3

1

Kronobergs

3

3

0

Kalmar

8

8

0

Gotlands

16

16

0

Blekinge

3

3

0

Skåne

12

11

1

Hallands

5

5

0

Västra Götalands

32

30

2

Värmlands

7

7

0

Örebro

8

6

2

Västmanlands

1

1

0

Dalarnas

14

14

0

Gävleborgs

15

13

2

Västernorrlands

15

14

1

Jämtlands

10

10

0

Västerbottens

5

5

0

Norrbottens

8

7

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

10

0

Götalands mellanbygder

29

28

1

Götalands norra slättbygder

17

16

1

Svealands slättbygder

19

18

1

Götalands skogsbygder

32

30

2

Mellersta Sveriges skogsbygder

24

23

1

Nedre Norrland

42

39

3

Övre Norrland

13

12

1

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2007

186

176

10

2006

200

182

18

2005

200

184

16

2004

209

197

12

2003

223

213

10


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.