Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

27. Slåttervall och betesvall 2007. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

27. Temporary grasses and grazings in 2007. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

11

11

0

Uppsala

23

20

3

Södermanlands

25

19

6

Östergötlands

43

36

7

Jönköpings

23

21

2

Kronobergs

7

6

1

Kalmar

22

19

3

Gotlands

34

29

5

Blekinge

4

3

1

Skåne

35

29

6

Hallands

29

24

5

Västra Götalands

96

74

22

Värmlands

42

33

9

Örebro

17

16

1

Västmanlands

12

11

1

Dalarnas

19

18

1

Gävleborgs

18

14

4

Västernorrlands

20

18

2

Jämtlands

20

16

4

Västerbottens

20

18

2

Norrbottens

7

6

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

24

6

Götalands mellanbygder

64

55

9

Götalands norra slättbygder

65

53

12

Svealands slättbygder

95

80

15

Götalands skogsbygder

121

99

22

Mellersta Sveriges skogsbygder

61

52

9

Nedre Norrland

61

52

9

Övre Norrland

30

26

4

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2007

527

441

86

2006

521

448

73

2005

525

442

83

2004

522

448

74

2003

526

469

57


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.