Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2007. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

20

6,1

..

..

..

Uppsala

12

..

..

170

11,3

..

..

..

Södermanlands

10

..

..

140

15,7

..

..

..

Östergötlands

9

..

..

220

8,1

..

..

..

Jönköpings

3

..

..

0

49,5

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

30

88,4

..

..

..

Kalmar

3

..

..

90

26,4

..

..

..

Gotlands

9

..

..

120

18,1

..

..

..

Blekinge

-

-

-

0

0,5

..

..

..

Skåne

13

..

..

180

1,6

..

..

..

Hallands

9

..

..

70

27,3

..

..

..

Västra Götalands

18

..

..

660

18,7

..

..

..

Värmlands

1

..

..

10

1,1

..

..

..

Örebro

4

..

..

40

2,6

..

..

..

Västmanlands

8

..

..

100

32,8

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

3,8

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

18,1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

3,3

..

..

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

..

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

..

-

Norrbottens

-

-

-

-

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

150

2,6

..

..

..

Götalands mellanbygder

13

..

..

180

2,8

..

..

..

Götalands norra slättbygder

24

3 190

2,7

790

14,1

2 500

2,7

57

Svealands slättbygder

34

3 000

1,7

450

10,1

1 300

1,7

51

Götalands skogsbygder

15

..

..

230

21,6

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

5

..

..

60

6,0

..

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

10

17,6

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

110

3 020

1,4

1 880

7,6

5 700

2,0

52

2006

153

2 480

2,9

2 920

12,6

7 300

3,0

47

2005

121

3 060

2,0

2 740

12,8

8 370

2,3

56

2004

166

3 095

1,2

3 360

13,9

10 400

1,2

53

2003

112

2 660

1,9

2 620

10,9

6 900

1,9

52


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.