Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2007. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

220

Uppsala

30

6 320

1,9

1 360

Södermanlands

17

..

..

780

Östergötlands

36

6 020

1,9

2 540

Jönköpings

-

-

-

10

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

9

..

..

260

Gotlands

16

..

..

520

Blekinge

5

..

..

120

Skåne

157

6 070

1,7

11 420

Hallands

5

..

..

190

Västra Götalands

40

5 280

2,3

2 860

Värmlands

8

..

..

490

Örebro

20

5 590

3,6

1 380

Västmanlands

7

..

..

200

Dalarnas

10

..

..

330

Gävleborgs

2

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

96

6 520

1,2

5 620

Götalands mellanbygder

82

5 500

2,8

6 440

Götalands norra slättbygder

72

5 630

1,7

4 800

Svealands slättbygder

89

5 930

1,2

3 980

Götalands skogsbygder

16

..

..

820

Mellersta Sveriges skogsb

16

..

..

1 010

Nedre Norrland

1

..

..

40

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

372

5 830

1,1

22 720

2006

378

5 310

1,4

20 350

2005

450

5 480

1,8

18 510

2004

470

5 820

1,0

20 840

2003

533

5 090

1,2

21 530


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.