Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2007. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

2

..

..

90

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

3

..

..

200

Jönköpings

-

-

-

30

Kronobergs

-

-

-

0

Kalmar

39

4 740

6,6

1 880

Gotlands

44

4 680

2,9

1 310

Blekinge

7

..

..

160

Skåne

69

5 950

1,9

3 780

Hallands

3

..

..

100

Västra Götalands

17

..

..

580

Värmlands

-

-

-

10

Örebro

-

-

-

30

Västmanlands

-

-

-

10

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49

6 180

1,8

2 380

Götalands mellanbygder

109

4 970

2,9

4 630

Götalands norra slättbygder

20

5 780

1,7

720

Svealands slättbygder

2

..

..

150

Götalands skogsbygder

4

..

..

290

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

50

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

184

5 320

2,0

8 220

2006

120

4 750

3,6

5 620

2005

116

5 800

2,1

5 310

2004

106

5 600

2,6

5 190

2003

142

4 540

2,7

6 210


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.