Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2007. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

230

2,9

..

..

..

Uppsala

37

2 870

2,0

910

3,1

2 600

2,0

61

Södermanlands

28

2 350

2,9

500

4,6

1 200

2,9

55

Östergötlands

36

3 190

3,6

570

3,9

1 800

3,8

63

Jönköpings

30

2 950

4,7

700

11,9

2 100

9,0

93

Kronobergs

16

..

..

210

9,4

..

..

..

Kalmar

20

1 890

7,7

420

3,5

800

15,2

53

Gotlands

39

2 280

4,0

790

5,1

1 800

7,6

63

Blekinge

11

..

..

130

3,4

..

..

..

Skåne

42

3 060

2,7

960

1,1

2 900

2,8

58

Hallands

19

..

..

330

1,7

..

..

..

Västra Götalands

34

2 440

16,8

1 760

5,3

4 300

20,1

54

Värmlands

30

2 580

4,5

910

9,8

2 300

8,1

62

Örebro

15

..

..

180

1,4

..

..

..

Västmanlands

18

..

..

330

2,1

..

..

..

Dalarnas

29

3 140

3,9

940

9,8

2 900

3,9

78

Gävleborgs

36

2 710

7,8

1 430

14,1

3 900

9,6

86

Västernorrlands

25

2 490

4,8

840

24,9

2 100

5,9

94

Jämtlands

25

2 500

4,8

850

44,2

2 100

7,2

82

Västerbottens

27

1 910

5,8

770

9,4

1 500

6,1

69

Norrbottens

17

..

..

580

17,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

2 880

3,8

600

0,9

1 700

3,8

52

Götalands mellanbygder

82

2 400

2,8

1 470

2,9

3 500

5,1

57

Götalands norra slättbygder

45

3 220

12,1

1 460

4,2

4 700

13,2

65

Svealands slättbygder

127

2 770

1,2

2 580

3,3

7 100

1,7

60

Götalands skogsbygder

87

2 440

5,8

2 140

6,7

5 200

10,7

67

Mellersta Sveriges skogsb

61

2 800

4,0

1 670

8,6

4 700

5,5

70

Nedre Norrland

79

2 550

4,0

3 040

19,9

7 800

5,1

86

Övre Norrland

44

2 050

4,6

1 380

11,7

2 800

5,3

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

553

2 610

2,1

14 320

4,6

37 400

2,8

58

2006

495

2 060

1,9

15 290

5,1

31 500

2,4

56

2005

479

2 300

2,1

19 610

5,4

45 200

2,8

53

2004

509

2 540

1,9

21 620

5,6

54 800

2,0

58

2003

425

2 410

1,7

20 190

5,6

48 600

2,0

56


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.