Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

17. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

18. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

19. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

20. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2008

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2008, hektar

22. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2008, procent

23. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

24. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

25. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

26. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

27. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

28. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

29. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

30. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

31. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2008

32. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2008

33. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2008