Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

500

..

..

Uppsala

49

2 340

5,4

1 530

3 600

5,4

Södermanlands

31

2 360

5,8

840

2 000

5,8

Östergötlands

55

3 300

3,2

2 010

6 600

5,9

Jönköpings

4

..

..

50

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

31

3 450

3,5

890

3 100

3,5

Gotlands

23

3 250

5,1

670

2 200

7,2

Blekinge

3

..

..

20

..

..

Skåne

14

..

..

520

..

..

Hallands

6

..

..

150

..

..

Västra Götalands

62

2 740

5,4

1 890

5 200

6,1

Värmlands

9

..

..

220

..

..

Örebro

18

..

..

510

..

..

Västmanlands

25

1 940

6,4

630

1 200

6,4

Dalarnas

9

..

..

190

..

..

Gävleborgs

4

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

420

..

..

Götalands mellanbygder

60

3 240

6,1

1 750

5 700

6,4

Götalands norra slättbygder

93

3 120

3,4

3 380

10 600

4,5

Svealands slättbygder

144

2 190

3,0

4 150

9 100

3,0

Götalands skogsbygder

26

2 520

7,4

480

1 200

12,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

2 160

9,8

490

1 100

10,4

Nedre Norrland

4

..

..

50

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 950

 

21 520

64 300

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.