Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

52

1 650

3,9

2 240

3 700

3,9

Uppsala

94

2 040

2,7

4 060

8 300

2,7

Södermanlands

63

1 870

2,4

2 930

5 500

2,4

Östergötlands

81

2 090

3,3

3 350

7 000

3,3

Jönköpings

4

..

..

70

..

..

Kronobergs

6

..

..

60

..

..

Kalmar

8

..

..

260

..

..

Gotlands

31

1 730

6,6

900

1 600

6,7

Blekinge

8

..

..

180

..

..

Skåne

25

2 260

3,8

1 000

2 300

3,8

Hallands

16

..

..

490

..

..

Västra Götalands

98

2 060

2,4

4 020

8 300

2,4

Värmlands

15

..

..

510

..

..

Örebro

51

2 110

3,5

2 080

4 400

3,5

Västmanlands

56

1 960

1,7

1 990

3 900

1,7

Dalarnas

6

..

..

100

..

..

Gävleborgs

4

..

..

70

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 020

5,2

860

1 700

5,2

Götalands mellanbygder

45

1 860

6,1

1 330

2 500

6,1

Götalands norra slättbygder

145

2 080

1,9

6 040

12 500

1,9

Svealands slättbygder

323

1 940

1,2

13 460

26 100

1,2

Götalands skogsbygder

52

2 040

3,0

1 620

3 300

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

2 030

9,7

1 010

2 100

9,7

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 930

 

33 970

65 800

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.