Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

15. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

90

..

..

Uppsala

5

..

..

170

..

..

Södermanlands

9

..

..

190

..

..

Östergötlands

5

..

..

170

..

..

Jönköpings

2

..

..

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

10

..

..

Kalmar

1

..

..

..

..

..

Gotlands

7

..

..

140

..

..

Blekinge

-

-

-

..

..

..

Skåne

2

..

..

90

..

..

Hallands

3

..

..

80

..

..

Västra Götalands

12

..

..

370

..

..

Värmlands

9

..

..

230

..

..

Örebro

2

..

..

130

..

..

Västmanlands

2

..

..

80

..

..

Dalarnas

18

..

..

400

..

..

Gävleborgs

12

..

..

220

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

20

..

..

Norrbottens

3

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

120

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

140

..

..

Götalands norra slättbygder

12

..

..

340

..

..

Svealands slättbygder

23

1 360

6,0

670

900

6,0

Götalands skogsbygder

11

..

..

200

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

34

1 360

4,3

840

1 100

4,3

Nedre Norrland

3

..

..

70

..

..

Övre Norrland

3

..

..

70

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 380

 

6 530

9 100

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.