Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

16. Oil flax. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

240

..

..

Uppsala

6

..

..

180

..

..

Södermanlands

8

..

..

390

..

..

Östergötlands

41

1 570

4,9

1 520

2 400

4,9

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

50

..

..

Gotlands

-

-

-

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

140

..

..

Hallands

3

..

..

60

..

..

Västra Götalands

7

..

..

710

..

..

Värmlands

-

-

-

..

..

..

Örebro

2

..

..

120

..

..

Västmanlands

3

..

..

80

..

..

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

100

..

..

Götalands mellanbygder

2

..

..

180

..

..

Götalands norra slättbygder

45

1 510

4,4

2 140

3 200

4,4

Svealands slättbygder

26

1 460

2,0

980

1 400

2,0

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

3

..

..

120

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

82

1 520

2,9

3 530

5 400

2,9

2007

113

1 560

3,3

4 320

6 700

3,3

2006

190

1 370

2,3

8 690

11 900

2,4

2005

236

1 600

2,2

9 850

15 700

2,2

2004

145

2 020

1,5

5 740

11 600

1,5

2003

109

1 850

2,5

3 710

6 900

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 680

 

6 460

10 600

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.