Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

17. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

..

110

..

..

Uppsala

19

..

..

..

300

..

..

Södermanlands

4

..

..

..

80

..

..

Östergötlands

64

36 680

33 190

1,6

1 740

57 900

1,6

Jönköpings

17

..

..

..

290

..

..

Kronobergs

8

..

..

..

110

..

..

Kalmar

20

32 070

29 360

4,9

470

13 700

4,9

Gotlands

49

31 640

29 150

2,9

920

26 700

2,9

Blekinge

18

..

..

..

130

..

..

Skåne

252

30 950

29 000

1,4

6 490

188 200

1,4

Hallands

76

36 590

33 850

2,1

2 160

73 000

2,1

Västra Götalands

101

34 100

30 960

1,7

3 070

94 900

1,7

Värmlands

32

25 650

22 860

4,8

520

11 900

4,8

Örebro

34

30 010

26 740

3,8

590

15 600

3,8

Västmanlands

4

..

..

..

60

..

..

Dalarnas

52

29 440

25 800

1,4

930

24 000

1,4

Gävleborgs

32

20 580

18 080

3,0

320

5 800

3,0

Västernorrlands

19

..

..

..

180

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

170

..

..

Västerbottens

37

22 920

18 160

2,7

400

7 200

2,7

Norrbottens

32

23 980

19 320

2,6

580

11 200

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

203

34 370

32 050

1,4

5 370

172 000

1,4

Götalands mellanbygder

188

29 820

27 800

1,5

4 420

122 700

1,5

Götalands norra slättbygder

141

36 470

33 060

0,8

4 250

140 600

0,8

Svealands slättbygder

77

27 480

24 560

2,2

1 400

34 400

2,2

Götalands skogsbygder

69

27 330

24 860

3,9

1 210

30 000

3,9

Mell Sveriges skogsbygder

58

24 790

21 930

3,8

880

19 400

3,8

Nedre Norrland

80

23 500

20 450

2,8

1 070

21 900

2,8

Övre Norrland

70

23 550

18 850

1,9

1 000

18 800

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

2006

1 023

28 430

25 990

0,7

20 210

525 300

0,7

2005

1 059

30 810

28 200

0,7

22 080

622 700

0,7

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

29 260

26 740

 

21 510

575 800

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.