Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

18. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

..

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

1

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

2

..

..

..

10

..

..

Kalmar

26

43 470

43 300

1,3

740

31 900

1,3

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

36

40 510

40 350

3,1

2 160

87 000

3,1

Skåne

88

40 460

40 290

1,3

4 310

173 700

1,3

Hallands

-

-

-

-

..

..

..

Västra Götalands

6

..

..

..

60

..

..

Värmlands

-

-

-

-

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

..

..

..

Västerbottens

1

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

43 070

42 890

6,0

730

31 200

6,0

Götalands mellanbygder

115

40 530

40 370

1,2

5 890

237 700

1,2

Götalands norra slättbygder

7

..

..

..

70

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

..

..

..

Götalands skogsbygder

19

..

..

..

600

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

2006

162

31 820

31 690

1,9

7 970

252 500

1,9

2005

168

38 930

38 770

1,2

8 370

324 600

1,2

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

35 390

35 240

 

8 330

294 300

 


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.