Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

19. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

..

..

..

..

Uppsala

30

3070

9,1

42 470

4,6

130 500

10,2

Södermanlands

15

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

41

2210

7,9

60 350

3,8

133 400

8,8

Jönköpings

37

1950

12,8

61 870

1,8

120 500

13,0

Kronobergs

20

2880

8,7

27 520

7,1

79 300

11,2

Kalmar

37

2800

7,5

57 210

4,7

160 200

8,8

Gotlands

26

3310

14,2

35 630

2,8

118 000

14,4

Blekinge

16

..

..

..

..

..

..

Skåne

78

2570

12,7

76 490

6,3

196 900

14,2

Hallands

26

2530

8,1

29 300

12,5

74 200

14,9

Västra Götalands

121

2330

5,5

137 000

2,5

318 900

6,1

Värmlands

54

3200

8,2

43 470

5,8

139 100

10,0

Örebro

24

3070

9,6

20 140

10,6

61 800

14,3

Västmanlands

11

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

31

3320

15,7

28 370

4,9

94 300

16,4

Gävleborgs

38

3060

7,7

37 280

3,9

114 200

8,6

Västernorrlands

29

2210

10,7

37 030

3,4

82 000

11,3

Jämtlands

30

3300

9,0

29 980

5,2

98 800

10,4

Västerbottens

26

3160

13,8

41 850

4,1

132 100

14,4

Norrbottens

16

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

35

2 850

7,2

28 530

15,4

81 400

17,0

Götalands mellanbygder

89

3 310

8,7

101 550

3,1

336 400

9,2

Götalands n:a slättbygder

76

2 770

5,9

88 460

2,4

244 700

6,4

Svealands slättbygder

100

3 060

6,5

136 920

6,0

418 300

8,8

Götalands skogsbygder

187

2 070

5,1

264 100

2,0

546 700

5,5

Mell Sveriges skogsbygder

78

3 040

8,0

78 120

5,3

237 400

9,6

Nedre Norrland

98

2 780

5,9

102 160

2,4

283 900

6,3

Övre Norrland

56

2 720

15,0

69 920

4,2

190 000

15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

719

2 670

3,0

870 740

1,5

2 326 100

3,3

2007

745

3 270

1,7

831 390

1,2

2 720 800

2,0

2006

780

2 970

1,6

816 400

1,1

2 425 000

1,9

2005

791

3 330

1,6

803 920

1,1

2 674 400

2,0

2004

800

3 290

1,6

754 870

0,9

2 481 300

1,9

2003

790

3 310

1,5

764 360

1,0

2 530 800

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 230

 

794 190

 

2 566 500

 


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.