Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2008

20. Temporary grasses. Regrowth and total production. Yield per hectare and total production in 2008

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

Östergötlands

2 200

12,4

133 000

12,9

 

4 410

266 400

Jönköpings

2 460

13,4

152 500

13,5

 

4 410

273 000

Kronobergs

3 200

25,2

88 000

26,2

 

6 080

167 300

Kalmar

2 180

15,6

124 600

16,3

 

4 980

284 800

Gotlands

2 730

15,5

97 400

15,7

 

6 040

215 400

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

2 530

21,0

193 700

22,0

 

5 110

390 600

Hallands

3 060

19,4

89 800

23,1

 

5 600

164 000

Västra Götalands

2 950

10,8

404 600

11,1

 

5 280

723 500

Värmlands

1 410

31,1

61 400

31,7

 

4 610

200 600

Örebro

1 320

20,1

26 600

22,7

 

4 390

88 400

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

Gävleborgs

1 190

19,9

44 300

20,3

 

4 250

158 500

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

970

20,4

40 400

20,8

 

4 120

172 500

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 410

25,3

97 200

29,6

 

6 260

178 600

Götalands mellanbygder

2 880

11,8

292 900

12,2

 

6 200

629 400

Götalands norra slättbygder

3 280

12,0

290 400

12,2

 

6 050

535 100

Svealands slättbygder

1 690

14,2

231 100

15,4

 

4 740

649 400

Götalands skogsbygder

2 380

8,3

629 600

8,5

 

4 450

1 176 300

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

Nedre Norrland

880

17,3

90 200

17,4

 

3 660

274 100

Övre Norrland

910

18,8

63 400

19,3

 

3 620

253 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

2 060

5,4

1 789 600

5,6

 

4 730

4 115 700

2007

1 720

4,0

1 433 500

4,2

 

5 000

4 154 300

2006

1 480

4,2

1 207 600

4,3

 

4 450

3 632 600

2005

1 520

3,7

1 220 900

3,9

 

4 840

3 895 400

2004

1 730

3,4

1 302 900

3,7

 

5 010

3 784 200

2003

1 700

3,3

1 295 600

3,6

 

5 010

3 826 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

1 630

 

1 292 100

 

 

4 860

3 858 600


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.