Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

23. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2008

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

80

8,0

 

..

..

Uppsala

50

0,1

 

120

1,9

 

20

0,8

Södermanlands

70

0,3

 

40

1,3

 

30

2,7

Östergötlands

140

0,3

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

0

0,9

 

..

..

Kalmar

10

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

30

0,5

 

0

0,0

 

0

0,0

Blekinge

20

1,2

 

..

..

 

..

..

Skåne

20

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

120

0,2

 

150

2,0

 

0

0,1

Värmlands

80

2,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

20

0,2

 

30

0,5

 

50

3,1

Västmanlands

220

1,4

 

10

0,3

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

60

6,2

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

70

0,1

 

150

1,7

 

0

0,0

Svealands slättbygder

460

0,5

 

300

1,5

 

50

0,9

Götalands skogsbygder

170

1,4

 

10

0,1

 

30

2,6

Mell Sveriges skogsbygder

70

1,0

 

90

3,6

 

40

4,2

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

800

0,3

 

590

1,2

 

120

0,4

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2007

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

310

3,1

 

130

2,5

Uppsala

..

..

 

420

1,1

 

200

1,8

Södermanlands

..

..

 

220

1,6

 

430

3,7

Östergötlands

..

..

 

620

2,8

 

140

1,3

Jönköpings

..

..

 

0

0,0

 

140

2,1

Kronobergs

..

..

 

40

1,6

 

0

0,0

Kalmar

0

0,0

 

280

2,4

 

100

2,5

Gotlands

0

0,0

 

10

0,1

 

50

2,8

Blekinge

..

..

 

90

2,0

 

160

15,0

Skåne

0

0,0

 

460

0,4

 

60

0,5

Hallands

..

..

 

260

1,1

 

90

0,9

Västra Götalands

0

0,0

 

150

0,3

 

1 570

1,8

Värmlands

..

..

 

60

0,5

 

900

6,3

Örebro

..

..

 

100

0,6

 

240

1,5

Västmanlands

..

..

 

10

0,0

 

140

0,9

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

270

6,9

Gävleborgs

-

-

 

500

4,5

 

110

2,8

Västernorrlands

-

-

 

80

2,1

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

70

3,5

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

250

2,9

 

40

3,6

Norrbottens

-

-

 

260

6,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

280

0,3

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

540

1,0

 

150

2,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

300

0,5

 

320

0,4

Svealands slättbygder

..

..

 

960

0,9

 

1 140

1,7

Götalands skogsbygder

..

..

 

420

1,2

 

1 750

4,4

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

600

2,8

 

1 250

7,1

Nedre Norrland

-

-

 

550

3,4

 

150

4,5

Övre Norrland

-

-

 

510

4,0

 

60

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

0

0,0

 

4 160

1,1

 

4 820

2,2

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

23 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2008

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

5,0

 

..

..

 

-

-

Uppsala

60

6,5

 

..

..

 

-

-

Södermanlands

30

0,9

 

..

..

 

-

-

Östergötlands

10

0,1

 

110

5,8

 

..

..

Jönköpings

0

0,0

 

40

2,6

 

..

..

Kronobergs

0

0,8

 

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,1

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Blekinge

10

1,0

 

..

..

 

-

-

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

70

0,7

 

260

3,8

 

-

-

Värmlands

40

1,8

 

..

..

 

-

-

Örebro

20

1,4

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

10

0,1

 

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

70

0,5

 

90

2,1

 

..

..

Svealands slättbygder

200

2,2

 

40

0,9

 

-

-

Götalands skogsbygder

10

0,2

 

290

4,5

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

50

1,8

 

210

13,4

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

350

0,7

 

790

4,2

 

..

..

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

..

..

2006 1

600

1,1

 

680

3,4

 

 

 

2005 1

80

0,2

 

240

1,1

 

 

 

2004 1

660

1,3

 

740

3,7

 

 

 

2003 1

90

0,2

 

550

2,1

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.