Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Spannmål totalt, ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

24. Total cereals, peas and field beans. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2008

 

Område

Spannmål totalt 1)

 

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

600

1,8

 

..

..

 

..

..

Uppsala

860

0,9

 

160

10,6

 

..

..

Södermanlands

830

1,4

 

60

7,7

 

..

..

Östergötlands

1 020

1,0

 

90

4,4

 

30

2,3

Jönköpings

200

1,2

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

50

0,6

 

..

..

 

-

-

Kalmar

540

1,4

 

20

2,5

 

-

-

Gotlands

140

0,3

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

320

3,1

 

..

..

 

-

-

Skåne

680

0,3

 

..

..

 

..

..

Hallands

350

0,7

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

2 330

1,1

 

70

3,7

 

200

6,0

Värmlands

1 160

3,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

570

1,1

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

470

0,8

 

20

3,1

 

..

..

Dalarnas

320

1,7

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

620

3,6

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

80

1,7

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

70

3,2

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

300

3,0

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

310

6,8

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

290

0,2

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

920

0,7

 

50

3,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

1 010

0,4

 

70

2,1

 

80

2,1

Svealands slättbygder

3 150

1,0

 

370

8,9

 

50

6,5

Götalands skogsbygder

2 680

2,5

 

10

2,4

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

2 300

4,3

 

70

14,1

 

..

..

Nedre Norrland

740

3,4

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

620

4,2

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

11 700

1,1

 

570

5,3

 

330

5,3

2007

5 830

0,6

 

380

2,8

 

50

0,9

2006

14 230

1,5

 

780

4,0

 

100

1,6

2005

7 630

0,8

 

420

1,7

 

50

0,7

2004

17 730

1,6

 

1 100

4,1

 

350

6,4

2003 2

4 440

0,4

 

650

2,7

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Från år 2007 inklusive majs.

2) 2004 är första året som åkerbönor ingår i skördestatistiken.