Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

25. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2008

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

2,1

 

220

9,9

 

..

..

Uppsala

320

19,4

 

20

0,4

 

..

..

Södermanlands

0

0,2

 

50

1,6

 

..

..

Östergötlands

60

0,6

 

70

2,2

 

-

-

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

20

0,7

 

..

..

 

-

-

Gotlands

0

0,0

 

0

0,3

 

..

..

Blekinge

0

1,1

 

..

..

 

-

-

Skåne

70

0,2

 

30

2,7

 

..

..

Hallands

40

2,4

 

..

..

 

-

-

Västra Götalands

100

1,0

 

160

3,8

 

..

..

Värmlands

..

..

 

30

6,8

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

70

3,4

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

0,4

 

30

3,2

 

..

..

Götalands mellanbygder

10

0,0

 

50

3,9

 

..

..

Götalands norra slättbygder

130

0,7

 

180

2,9

 

..

..

Svealands slättbygder

330

6,1

 

310

2,3

 

30

4,1

Götalands skogsbygder

60

3,2

 

50

3,0

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

100

9,4

 

-

-

Nedre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

610

1,0

 

710

2,9

 

30

3,0

2007

340

0,7

 

390

1,2

 

10

0,8

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).