Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0901 1)

28. Cereals. Area harvested as green fodder

Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0901)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

0,1

 

30

1,2

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

30

0,8

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

20

3,6

 

..

..

Kalmar

10

0,1

 

180

14,9

 

20

2,7

Gotlands

30

0,4

 

60

2,6

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

20

0,0

 

0

0,0

 

50

0,4

Hallands

20

0,4

 

40

1,1

 

..

..

Västra Götalands

40

0,1

 

70

1,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

30

0,6

 

..

..

Dalarnas

20

1,0

 

30

3,1

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

60

7,4

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,0

 

0

0,0

 

40

0,7

Götalands mellanbygder

30

0,1

 

50

0,9

 

30

0,3

Götalands norra slättbygder

40

0,0

 

50

0,6

 

0

0,0

Svealands slättbygder

20

0,0

 

70

0,4

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

20

0,1

 

300

6,4

 

0

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

30

0,4

 

40

1,7

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

60

8,0

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

170

0,1

 

850

1,7

 

70

0,3

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

0

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig
grödareal enligt JO 10 SM 0901 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0901)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

60

0,6

 

40

0,7

Uppsala

..

..

 

30

0,1

 

0

0,0

Södermanlands

..

..

 

120

0,8

 

240

2,0

Östergötlands

..

..

 

370

1,7

 

100

0,9

Jönköpings

-

-

 

1 010

15,6

 

710

9,7

Kronobergs

..

..

 

240

9,1

 

120

3,0

Kalmar

30

1,2

 

1 050

8,2

 

420

9,1

Gotlands

20

0,8

 

490

3,0

 

50

2,5

Blekinge

..

..

 

10

0,1

 

10

0,8

Skåne

0

0,0

 

340

0,3

 

580

4,5

Hallands

..

..

 

580

2,3

 

400

3,6

Västra Götalands

..

..

 

620

1,3

 

1 230

1,4

Värmlands

-

-

 

140

1,3

 

290

2,0

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

240

1,5

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

60

0,5

 

210

5,2

Västernorrlands

-

-

 

120

3,3

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

230

10,0

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

470

5,1

 

300

22,0

Norrbottens

-

-

 

190

4,7

 

30

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

230

0,3

 

450

3,0

Götalands mellanbygder

40

0,7

 

1 410

2,5

 

180

2,4

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

320

0,6

 

330

0,5

Svealands slättbygder

..

..

 

200

0,2

 

540

0,8

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 060

8,1

 

2 550

6,0

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

 

120

0,5

 

400

2,2

Nedre Norrland

-

-

 

440

2,6

 

230

6,4

Övre Norrland

-

-

 

660

5,0

 

340

17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

40

0,4

 

6 360

1,6

 

5 060

2,2

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

28 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Hektar och procent av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 0901 1)

28 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Hectares and per cent of the final crop area from IACS (JO 10 SM 0901)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Majs

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

20

1,6

 

650

28,3

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

20

0,3

 

760

29,3

 

..

..

Jönköpings

20

2,1

 

1 510

57,0

 

..

..

Kronobergs

0

0,0

 

580

54,6

 

..

..

Kalmar

110

2,4

 

670

31,9

 

2 580

94,4

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

1 320

92,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

1 550

68,5

 

3 410

86,5

Hallands

40

1,2

 

1 100

75,1

 

1 420

93,4

Västra Götalands

150

1,4

 

4 340

40,7

 

1 380

100,0

Värmlands

30

1,4

 

940

59,7

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

1 300

77,4

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

1 960

97,7

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

2 270

98,6

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

1 590

91,4

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

640

84,5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

0,9

 

830

65,3

 

1 980

77,3

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 580

61,1

 

5 930

95,7

Götalands norra slättbygder

90

0,6

 

2 770

38,1

 

1 160

98,4

Svealands slättbygder

40

0,5

 

1 930

35,3

 

760

100,0

Götalands skogsbygder

250

3,3

 

5 040

46,0

 

2 130

99,9

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,1

 

1 450

49,8

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

5 470

94,5

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

2 590

89,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

390

0,8

 

21 490

54,5

 

12 220

92,8

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

9 280

85,5

2006 2

600

1,1

 

24 070

55,0

 

 

 

2005 2

170

0,3

 

22 680

49,5

 

 

 

2004 2

270

0,5

 

20 570

50,7

 

 

 

2003 2

310

0,7

 

24 270

47,7

 

 

 


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.