Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

..

..

Uppsala

3

..

..

240

..

..

Södermanlands

1

..

..

110

..

..

Östergötlands

8

..

..

350

..

..

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

48

5 410

5,2

2 330

12 600

5,3

Gotlands

60

5 170

2,6

2 070

10 700

2,6

Blekinge

9

..

..

240

..

..

Skåne

77

6 200

1,9

3 780

23 400

1,9

Hallands

4

..

..

110

..

..

Västra Götalands

18

5 410

4,2

920

5 000

4,2

Värmlands

-

-

-

40

..

..

Örebro

1

..

..

20

..

..

Västmanlands

1

..

..

30

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

5 980

2,8

2 320

13 800

2,8

Götalands mellanbygder

139

5 550

2,3

5 930

32 900

2,3

Götalands norra slättbygder

24

5 640

3,8

1 220

6 900

3,8

Svealands slättbygder

7

..

..

480

..

..

Götalands skogsbygder

12

..

..

360

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

40

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

2003

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 210

 

6 170

32 000

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.