Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent 1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

560

..

..

Uppsala

18

..

..

1 520

..

..

Södermanlands

10

..

..

770

..

..

Östergötlands

24

3 170

9,6

1 910

6 000

13,8

Jönköpings

20

2 710

9,5

1 400

3 800

23,7

Kronobergs

11

..

..

410

..

..

Kalmar

18

..

..

990

..

..

Gotlands

4

..

..

400

..

..

Blekinge

2

..

..

160

..

..

Skåne

11

..

..

440

..

..

Hallands

6

..

..

530

..

..

Västra Götalands

93

3 260

3,8

7 000

22 800

9,1

Värmlands

10

..

..

530

..

..

Örebro

12

..

..

470

..

..

Västmanlands

10

..

..

500

..

..

Dalarnas

7

..

..

190

..

..

Gävleborgs

11

..

..

480

..

..

Västernorrlands

1

..

..

60

..

..

Jämtlands

3

..

..

60

..

..

Västerbottens

5

..

..

190

..

..

Norrbottens

7

..

..

120

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

450

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

910

..

..

Götalands norra slättbygder

72

3 520

4,1

4 890

17 200

7,8

Svealands slättbygder

55

3 430

5,2

3 890

13 300

8,2

Götalands skogsbygder

87

2 900

4,3

6 430

18 600

11,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

2 310

12,5

1 450

3 400

20,5

Nedre Norrland

11

..

..

400

..

..

Övre Norrland

13

..

..

310

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 290

 

22 110

73 200

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.