Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2008. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

3 640

1,6

770

5,3

2 800

1,6

68

Uppsala

86

4 060

1,0

2 330

7,2

9 500

1,0

66

Södermanlands

62

3 590

1,2

1 480

5,6

5 300

1,2

57

Östergötlands

70

4 250

1,7

2 040

4,3

8 700

1,7

63

Jönköpings

6

..

..

60

7,0

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

20

5,5

..

..

..

Kalmar

12

..

..

250

2,3

..

..

..

Gotlands

27

2 810

3,0

360

5,3

1 000

3,0

53

Blekinge

4

..

..

40

1,9

..

..

..

Skåne

12

..

..

190

0,2

..

..

..

Hallands

12

..

..

220

3,9

..

..

..

Västra Götalands

52

3 090

5,4

2 730

5,5

8 400

5,6

54

Värmlands

15

..

..

330

10,9

..

..

..

Örebro

17

..

..

220

2,0

..

..

..

Västmanlands

53

3 880

1,1

1 440

9,2

5 600

1,1

62

Dalarnas

12

..

..

190

9,4

..

..

..

Gävleborgs

4

..

..

90

10,9

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

310

0,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

41

3 900

6,5

640

1,9

2 500

6,5

57

Götalands norra slättbygder

105

3 590

3,3

4 130

4,7

14 800

3,5

58

Svealands slättbygder

254

3 820

0,6

6 500

6,4

24 800

0,6

63

Götalands skogsbygder

33

3 130

5,2

760

6,3

2 400

5,2

54

Mellersta Sveriges skogsb

28

3 580

3,1

390

5,4

1 400

3,1

68

Nedre Norrland

1

..

..

40

6,9

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

476

3 700

1,3

12 770

4,1

47 200

1,3

56

2007

466

3 360

1,0

12 820

4,0

43 100

1,0

51

2006

460

3 220

1,5

12 520

3,9

40 400

1,5

56

2005

385

3 440

1,4

12 480

4,2

42 900

1,6

51

2004

416

3 740

1,2

14 140

4,0

52 800

1,2

59

2003

324

3 060

1,2

14 190

3,9

43 500

1,2

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 360

 

13 230

 

44 500

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.