Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2008. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35

2 170

6,0

760

14,4

1 600

8,1

65

Uppsala

72

2 690

3,8

1 680

15,9

4 500

4,0

67

Södermanlands

74

2 610

1,7

1 650

14,4

4 300

3,4

68

Östergötlands

75

2 640

2,4

1 710

15,0

4 500

2,9

69

Jönköpings

30

2 770

7,4

750

11,3

2 100

12,2

78

Kronobergs

17

..

..

250

6,3

..

..

..

Kalmar

16

..

..

270

6,4

..

..

..

Gotlands

15

..

..

180

9,7

..

..

..

Blekinge

10

..

..

40

4,0

..

..

..

Skåne

35

2 560

3,5

560

4,5

1 400

4,9

62

Hallands

21

3 000

4,5

300

2,8

900

13,4

68

Västra Götalands

142

2 260

4,4

12 680

14,8

28 700

5,0

58

Värmlands

68

2 140

4,1

3 840

26,8

8 200

4,5

60

Örebro

37

2 390

6,2

1 000

6,0

2 400

9,0

54

Västmanlands

89

2 390

2,0

2 790

17,3

6 700

2,0

55

Dalarnas

38

2 340

8,6

750

19,2

1 700

10,8

78

Gävleborgs

39

2 570

5,9

950

24,9

2 400

8,3

85

Västernorrlands

7

..

..

70

16,3

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

50

48,5

..

..

..

Västerbottens

16

..

..

260

24,9

..

..

..

Norrbottens

6

..

..

30

5,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 520

5,8

420

2,9

1 000

6,4

57

Götalands mellanbygder

50

2 470

2,4

620

8,6

1 500

2,6

68

Götalands norra slättbygder

156

2 310

4,5

10 510

14,6

24 300

4,8

57

Svealands slättbygder

332

2 470

1,5

10 050

15,2

24 900

1,7

60

Götalands skogsbygder

115

2 320

5,6

4 490

11,3

10 400

7,8

67

Mellersta Sveriges skogsb

110

2 210

6,4

3 560

20,0

7 900

7,3

69

Nedre Norrland

36

2 520

8,3

770

22,6

1 900

13,5

87

Övre Norrland

22

1 590

11,7

290

18,4

500

17,5

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

845

2 350

2,0

30 580

13,7

71 900

2,3

60

2007

801

2 690

1,5

27 140

13,3

73 100

1,7

58

2006

762

1 830

2,4

28 670

14,6

52 600

2,6

54

2005

661

2 120

2,2

30 460

15,8

64 700

2,7

50

2004

676

2 600

2,4

34 210

15,2

88 900

2,4

59

2003

566

2 430

2,3

30 960

11,3

75 200

2,8

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 330

 

30 290

 

70 900

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.