Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2008. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

60

3 350

3,6

4 410

Uppsala

102

4 010

3,8

8 870

Södermanlands

117

3 870

3,6

9 800

Östergötlands

142

3 830

3,7

9 580

Jönköpings

52

3 550

3,9

5 900

Kronobergs

46

3 910

4,2

3 740

Kalmar

70

3 200

7,2

3 910

Gotlands

54

3 530

5,3

1 720

Blekinge

27

2 720

14,6

980

Skåne

191

4 100

2,8

11 890

Hallands

122

4 390

2,8

10 320

Västra Götalands

418

3 870

1,7

72 690

Värmlands

91

3 580

5,2

10 490

Örebro

122

4 390

2,0

15 520

Västmanlands

120

4 350

3,3

13 380

Dalarnas

49

3 020

9,3

3 080

Gävleborgs

38

3 000

9,7

2 920

Västernorrlands

6

..

..

330

Jämtlands

3

..

..

50

Västerbottens

18

..

..

830

Norrbottens

18

..

..

470

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

208

4 450

2,1

14 180

Götalands mellanbygder

155

3 620

4,0

6 500

Götalands norra slättbygder

450

4 020

1,6

61 290

Svealands slättbygder

557

4 120

1,5

55 810

Götalands skogsbygder

280

3 470

2,6

35 070

Mellersta Sveriges skogsb

137

3 220

5,6

14 050

Nedre Norrland

43

2 880

6,2

2 580

Övre Norrland

36

2 660

7,8

1 310

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

1 866

3 890

0,9

190 870

2007

1 818

4 600

0,8

176 480

2006

1 891

3 370

1,2

169 040

2005

1 954

4 220

1,4

159 920

2004

1 804

4 420

1,3

189 600

2003

2 102

4 190

1,1

242 420

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

4 160

 

187 490


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.