Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2008. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

320

57,0

..

..

..

Uppsala

32

2 710

2,3

770

51,0

2 100

6,5

..

Södermanlands

16

..

..

250

32,2

..

..

..

Östergötlands

29

2 340

3,1

600

31,5

1 400

11,6

..

Jönköpings

16

..

..

460

32,8

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

100

25,4

..

..

..

Kalmar

10

..

..

140

14,5

..

..

..

Gotlands

17

..

..

220

55,2

..

..

..

Blekinge

3

..

..

20

14,6

..

..

..

Skåne

18

..

..

230

52,1

..

..

..

Hallands

10

..

..

140

27,5

..

..

..

Västra Götalands

39

2 400

6,7

2 160

30,9

5 200

17,8

64

Värmlands

19

..

..

320

61,2

..

..

..

Örebro

10

..

..

180

39,1

..

..

..

Västmanlands

9

..

..

200

41,3

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

70

36,6

..

..

..

Gävleborgs

12

..

..

220

45,6

..

..

..

Västernorrlands

5

..

..

140

100,0

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

7,9

..

..

..

Västerbottens

7

..

..

120

61,7

..

..

..

Norrbottens

4

..

..

60

55,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

110

25,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

35

2 740

2,0

430

47,1

1 200

15,4

..

Götalands norra slättbygder

41

2 550

4,5

1 560

31,8

4 000

18,6

62

Svealands slättbygder

88

2 570

1,7

1 790

46,1

4 600

4,6

62

Götalands skogsbygder

55

2 290

6,1

1 730

26,9

4 000

16,6

76

Mellersta Sveriges skogsb

27

2 570

2,0

710

49,1

1 800

15,8

..

Nedre Norrland

15

..

..

300

74,8

..

..

..

Övre Norrland

11

..

..

180

59,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

281

2 480

1,9

6 860

36,3

17 000

6,5

72

2007

312

2 700

2,0

8 540

45,7

23 100

4,9

79

2006

318

1 850

2,4

7 210

35,9

13 300

7,4

61

2005

233

2 630

2,2

7 510

32,1

19 700

7,2

65

2004

215

2 820

2,2

10 650

49,1

30 000

2,4

71

2003

213

2 650

2,1

6 860

24,7

18 200

7,5

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 530

 

8 150

 

20 900

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.