Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2008. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

Uppsala

10

..

..

710

Södermanlands

4

..

..

440

Östergötlands

18

..

..

1 370

Jönköpings

14

..

..

1 000

Kronobergs

9

..

..

300

Kalmar

16

..

..

830

Gotlands

2

..

..

120

Blekinge

1

..

..

110

Skåne

7

..

..

300

Hallands

6

..

..

540

Västra Götalands

61

3 730

4,0

4 320

Värmlands

5

..

..

240

Örebro

8

..

..

440

Västmanlands

4

..

..

280

Dalarnas

2

..

..

50

Gävleborgs

4

..

..

150

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

1

..

..

60

Västerbottens

3

..

..

130

Norrbottens

4

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

370

Götalands mellanbygder

10

..

..

400

Götalands norra slättbygder

47

4 080

3,9

2 840

Svealands slättbygder

27

4 160

5,0

1 870

Götalands skogsbygder

66

3 020

5,2

4 730

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

..

900

Nedre Norrland

3

..

..

120

Övre Norrland

7

..

..

170

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

183

3 420

3,2

11 650

2007

190

3 420

3,2

11 060

2006

238

3 050

3,0

13 530

2005

333

4 010

2,7

15 130

2004

233

3 950

1,9

12 790

2003

267

3 770

2,3

19 320

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 640

 

14 370


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.