Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Ärter. Skörd 2008. Konventionell odling

10b. Peas. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

14

..

..

380

Uppsala

37

2 400

5,9

1 190

Södermanlands

21

2 480

7,9

550

Östergötlands

54

3 320

3,2

1 980

Jönköpings

3

..

..

20

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

31

3 450

3,5

830

Gotlands

21

3 430

4,6

570

Blekinge

2

..

..

10

Skåne

12

..

..

440

Hallands

6

..

..

130

Västra Götalands

43

3 180

4,6

1 150

Värmlands

4

..

..

100

Örebro

15

..

..

460

Västmanlands

14

..

..

350

Dalarnas

2

..

..

40

Gävleborgs

2

..

..

40

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

10

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

370

Götalands mellanbygder

58

3 300

6,4

1 580

Götalands norra slättbygder

79

3 380

2,5

2 780

Svealands slättbygder

101

2 310

3,4

3 020

Götalands skogsbygder

18

..

..

240

Mellersta Sveriges skogsb

15

..

..

250

Nedre Norrland

2

..

..

40

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

283

2 950

2,1

8 270

2007

325

3 110

1,7

10 250

2006

477

2 760

1,4

15 440

2005

738

2 840

1,4

18 710

2004

640

3 540

1,0

20 430

2003

613

3 530

2,2

18 230

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 160

 

16 610


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.