Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2008. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

30

66,9

..

..

..

Uppsala

12

..

..

120

73,0

..

..

..

Södermanlands

11

..

..

220

76,1

..

..

..

Östergötlands

47

2 470

1,7

900

69,1

2 200

1,7

..

Jönköpings

2

..

..

20

89,9

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

6

..

..

100

21,3

..

..

..

Hallands

8

..

..

110

53,0

..

..

..

Västra Götalands

48

2 220

5,0

2 560

75,4

5 700

5,1

..

Värmlands

2

..

..

70

36,2

..

..

..

Örebro

4

..

..

30

76,0

..

..

..

Västmanlands

10

..

..

130

99,7

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

41,8

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

120

22,5

..

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

20

47,6

..

..

..

Götalands norra slättbygder

78

2 340

3,9

2 930

71,6

6 800

3,9

88

Svealands slättbygder

38

1 700

2,8

580

69,8

1 000

2,9

..

Götalands skogsbygder

15

..

..

550

95,6

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

120

64,5

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

51,7

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

155

2 210

2,9

4 330

68,9

9 600

3,0

86

2007

130

1 990

2,9

3 680

68,7

7 300

2,9

70

2006

141

1 790

4,2

4 100

67,0

7 300

4,3

72

2005

121

1 960

5,1

4 140

64,4

8 100

5,3

67

2004

116

2 420

3,1

3 870

70,3

9 400

3,1

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2007

 

2 040

 

3 950

 

8 000

 

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.