Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Åkerbönor. Skörd 2008. Konventionell odling

11b. Field beans. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

Uppsala

2

..

..

40

Södermanlands

1

..

..

60

Östergötlands

9

..

..

400

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

0

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

6

..

..

350

Hallands

5

..

..

130

Västra Götalands

16

..

..

800

Värmlands

6

..

..

90

Örebro

-

-

-

10

Västmanlands

-

-

-

0

Dalarnas

-

-

-

10

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

10

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

400

Götalands mellanbygder

2

..

..

30

Götalands norra slättbygder

24

2 650

3,4

1 120

Svealands slättbygder

10

..

..

220

Götalands skogsbygder

2

..

..

80

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

70

Nedre Norrland

-

-

-

10

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

46

2 580

3,5

1 930

2007

39

2 840

4,4

1 670

2006

50

2 500

3,2

2 120

2005

124

2 910

6,7

2 280

2004

36

2 700

3,3

1 590

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2004-2007

 

2 740

 

1 920


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.