Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Höstraps. Skörd 2008. Ekologisk odling

12a. Winter rape. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

10

1,1

..

..

..

Uppsala

4

..

..

50

3,0

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

20

1,0

..

..

..

Östergötlands

20

1 790

1,8

330

3,3

600

1,8

58

Jönköpings

4

..

..

30

21,5

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

9,4

..

..

..

Kalmar

4

..

..

40

1,4

..

..

..

Gotlands

8

..

..

100

2,9

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

20

1 720

3,2

320

1,1

500

3,2

44

Hallands

8

..

..

120

7,2

..

..

..

Västra Götalands

35

1 520

7,0

930

9,1

1 400

7,0

52

Värmlands

2

..

..

20

7,1

..

..

..

Örebro

3

..

..

60

7,0

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

10

4,3

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

240

1,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

21

1 510

3,3

300

2,2

500

3,3

44

Götalands norra slättbygder

50

1 560

5,4

1 180

6,2

1 800

5,4

52

Svealands slättbygder

12

..

..

150

2,8

..

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

130

7,1

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

3

..

..

20

3,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

114

1 560

3,4

2 020

3,3

3 100

3,4

46

2007

107

1 710

2,9

2 000

4,0

3 400

2,9

55

2006

126

1 840

2,4

2 440

5,1

4 500

2,5

56

2005

68

1 770

2,9

1 630

4,7

2 900

3,0

54

2004

56

1 970

3,3

1 240

3,3

2 400

3,3

56

2003

38

2 010

2,7

770

3,3

1 600

2,7

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 860

 

1 620

 

3 000

 

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.