Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2008. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

70

Uppsala

5

..

..

170

Södermanlands

8

..

..

180

Östergötlands

5

..

..

150

Jönköpings

2

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

Kalmar

1

..

..

..

Gotlands

6

..

..

140

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

50

Hallands

3

..

..

80

Västra Götalands

10

..

..

330

Värmlands

9

..

..

190

Örebro

2

..

..

130

Västmanlands

2

..

..

70

Dalarnas

15

..

..

340

Gävleborgs

9

..

..

170

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

10

Norrbottens

1

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

80

Götalands mellanbygder

7

..

..

140

Götalands norra slättbygder

11

..

..

310

Svealands slättbygder

22

1 360

6,1

610

Götalands skogsbygder

9

..

..

180

Mellersta Sveriges skogsb

28

1 500

4,1

700

Nedre Norrland

3

..

..

60

Övre Norrland

1

..

..

50

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

82

1 500

3,0

2 130

2007

80

1 550

4,8

2 640

2006

164

1 330

3,0

5 230

2005

176

1 440

2,6

5 520

2004

195

1 790

1,6

7 160

2003

226

1 410

1,4

7 140

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 500

 

5 540


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.