Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16a. Oljelin. Skörd 2008. Ekologisk odling

16a. Oil flax. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

0

0,4

..

..

..

Uppsala

-

-

-

10

3,1

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

50

12,7

..

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

2

..

..

0

76,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

30

52,0

..

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

60

41,5

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

6

..

..

140

19,1

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

0

1,4

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

73,3

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

80

44,8

..

..

..

Götalands norra slättbygder

5

..

..

140

6,3

..

..

..

Svealands slättbygder

2

..

..

60

5,7

..

..

..

Götalands skogsbygder

3

..

..

0

51,6

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

0

3,1

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

12

..

..

280

7,9

..

..

..

2007

16

..

..

530

12,3

..

..

..

2006

18

..

..

440

5,1

..

..

..

2005

29

660

8,3

770

7,8

500

8,6

40

2004

16

..

..

410

7,1

..

..

..

2003

13

..

..

500

13,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

..

 

530

 

..

 

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 24.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.