Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Matpotatis. Skörd 2008. Ekologisk odling

17a. Table potatoes. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av total grödareal

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

10

7,3

..

..

..

Uppsala

5

..

..

30

9,6

..

..

..

Södermanlands

,

..

..

0

6,2

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

40

2,1

..

..

..

Jönköpings

4

..

..

10

2,3

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

10

4,7

..

..

..

Kalmar

3

..

..

30

5,5

..

..

..

Gotlands

17

..

..

190

20,3

..

..

..

Blekinge

4

..

..

20

14,8

..

..

..

Skåne

9

..

..

110

1,6

..

..

..

Hallands

2

..

..

10

0,6

..

..

..

Västra Götalands

23

11 540

11,5

100

3,4

1 200

11,5

37

Värmlands

7

..

..

40

6,9

..

..

..

Örebro

3

..

..

20

2,9

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

0

3,5

..

..

..

Dalarnas

23

14 840

1,2

110

12,0

1 700

1,2

54

Gävleborgs

19

..

..

100

32,5

..

..

..

Västernorrlands

11

..

..

30

15,3

..

..

..

Jämtlands

7

..

..

20

14,1

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

10

2,7

..

..

..

Norrbottens

6

..

..

20

3,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

60

1,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

24

19 470

3,9

270

6,0

5 200

3,9

68

Götalands norra slättbygder

9

..

..

90

2,0

..

..

..

Svealands slättbygder

13

..

..

50

3,6

..

..

..

Götalands skogsbygder

26

10 390

11,3

80

6,3

800

11,3

40

Mellersta Sveriges skogsb

27

15 580

2,5

120

14,1

1 900

2,5

69

Nedre Norrland

45

11 860

3,0

190

17,5

2 200

3,0

52

Övre Norrland

11

..

..

30

3,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

161

15 970

2,0

890

4,6

14 300

2,0

55

2007

170

13 280

1,3

790

4,3

10 500

1,3

50

2006

166

13 300

2,0

870

4,3

11 500

2,0

50

2005

162

11 200

2,7

960

4,4

10 800

2,7

39

2004

177

13 040

1,6

970

4,2

12 600

1,6

46

2003

206

10 280

1,7

1 020

4,7

10 500

1,7

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

12 220

 

920

 

11 200

 

 


1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer.